Lwowskie Towarzystwo filozoficzne imienia Kazimierza Twardowskiego

Пед.освіта-і-наука.-Титул

Dmytro Hercyuk, Teodor Leschak. Edukacja pedagogiczna i nauka na Uniwersytecie Lwowskim (1812-1939) : Monografia. Lwów : Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, 2022, 434 s.

Gjegorchuk
Andrzej Grzegorczyk. Nauka prawidłowego używania rozumu : prace wybrane w 2 tomach. Tom 1: Logika. Metodologia. Ontologia, tłumaczenie z języka polskiego Oleg Girny. Lwów : Kameniar, 2020. 382 s.
269809578_1566615087012979_9180419762141242045_n

Andrzej Grzegorczyk. Nauka prawidłowego używania rozumu : prace wybrane w 2 tomach. Tom 2 : Etyka, Antropologia, Kulturologia, Pedagogika, tłumaczenie z języka polskiego Oleg Girny. Lwów : Kameniar, 2020. 330 s.

big_uvod-do-logiky-lvovsko-varsavske-sk-NxA-457660
Zuzana Rybaříková. Wprowadzenie do logiki Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Praga : Togga, 2020, 350 s. 
Знімок екрана 2022-12-16 214443

Wiktor Malecki. Motywy społeczno-filozoficznej antropologii w pracach Stefana Baleya, Astroprint: Odesa, 2020, 224 s.

yadackiy
Jacek Juliusz Jadacki. Metafizyka i semiotyka. Studia prototeoretyczne, B. Dombrovski, S. Ivanyk (tłum. z jęz. pol.), Wydawnictwo Lwowskiego Towarzystwa Filozoficznego im K. Twardowskiego: Kamieniec Podolski, 2019, 450 s.
tvardowsky

Kazimierz Twardowski. Dzieła wybrane, V. Kebuladze (red.), M. Bodnarchuk, S. Ivanyk, I. Karivets, O. Honcharenko (tłum. z jęz. pol.), Wydawnictwo Folio (przy wsparciu Lwowskiego Towarzystwa Filozoficznego im K. Twardowskiego) : Charków, 2018, 670 s.

goncharenko

Olga Honcharenko. Filozofia edukacji w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Wydawnictwo Lwowskiego Towarzystwa Filozoficznego im. K. Twardowskiego: Kamieniec Podolski, 2018, 476 s.

antologia

Teoria sądów w Lwowskiej Szkole Filozoficznej. Antologia, H. Bożek, O. Honcharenko, S. Ivanyk, R. Kur, J. Moroz (red.), Wydawnictwo Lwowskiego Towarzystwa Filozoficznego. K. Twardowski: Lwów, 2018, 592 s.

product_pages (1)

Alexius Meinong i Kazimierz Twardowski, Korespondencja, red. Venanzio Raspa, Berlin-Boston: De Gruyter, 2016, pp. XIII + 178 

product_pages

Kazimierz Twardowski. Logika: Wykłady wiedeńskie, 1894-1895, red. Arianna Betti & Venanzio Raspa. Berlin-Boston: De Gruyter, 2016, pp. xxxviii + 268.

pol_pl_Wybrane-pisma-psychologiczne-Tom-1-Psychologia-deskryptywna-i-psychoanaliza-PDF-6774_1

Stefan Baley. Wybrane pisma psychologiczne. Tom 1. Psychologia deskryptywna i psychoanaliza. red. Stepan Ivanyk & Maria Lewicka. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. 2016. 352 s.

T253238

Stefan Baley. Wybrane pisma psychologiczne. Tom 2. Psychologia muzyki i psychologia wychowawcza. red. Stepan Ivanyk & Maria Lewicka. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. 2016. 368 s.

Ivanyk

Stepan Ivanyk. Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Warszawa, 2014, 223 s.

Балей

Olga Honczarenko i inni. Stefan Baley w świetle wiodących prądów filozoficznych XX wieku, Liga-Press: Lwów. 2014, 360 s.

Moroz

Jacek Moroz. Dyskusja z relatywizmem prawdy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Scholar: Warszawa, 2013, 222 s.

Іваник

Stefan Ołeksiuk – uczeń Kazimierza Twardowskiego, Aral: Lwów, 2012, 188 s.

pl_PLPL