Lwowskie Towarzystwo filozoficzne imienia Kazimierza Twardowskiego

Nasz patron

Kazimierz Twardowski (1866, Wiedeń - 1938, Lwów) – polski filozof, założyciel Lwowskiej Szkoły Filozoficznej. Absolwent Wydziału Filozofii na Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie uzyskał stopień doktora filozofii (1892) i habilitację (1894). Od 1895 r. do końca życia mieszkał we Lwowie, prowadząc aktywną działalność pedagogiczną (profesor filozofii na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1895–1931) i organizacyjną (założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie w latach 1904–1938), założyciel i redaktor naczelny (w latach 1911–1938) pierwszego we Lwowie czasopisma filozoficznego, „Ruch Filozoficzny”. Twardowski wykształcił kilka pokoleń wybitnych uczonych, którzy utworzyli najpotężniejszą formację filozoficzną w historii Lwowa – Lwowską Szkołę Filozoficzną (znaną na całym świecie od lat 50-tych XX wieku pod nazwą Szkoła Lwowsko-Warszawska). Został pochowany na Сmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

pl_PLPL